ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Rodzice, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”  proszeni są o dostarczanie faktur za zakupione podręczniki do sekretariatu młodzieżowego do dnia 03.10.2012r.