ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Wyniki egzaminu maturalnego sesja poprawkowa

13 września 2012 r

(czwartek)

od godz. 10:00

w sekretariacie młodzieżowym szkoły.

Po odbiór w/w wyników należy zgłosić się
z dowodem osobistym.