ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Dnia 11 pażdziernika 2011 roku klasa IV TD wraz z kołem Miłośników Poezji pod opieką Pani Prof. Krystyny Gawdzińskiej, udała się na sesję naukową do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Uczniowie wysłuchali czterech wykładów z okazji Międzynarodowego roku chemii oraz roku Marii Skłodowskiej Curie.

 

Pierwszy wykład prowadzony był przez Prof.dr.hab.Barbarę Kubicę i nosił tytuł "Maria Skłodowska Curie kobieta wrażliwa i wyjątkowy naukowiec". Wykład dotyczył życiorysu Marii. Przedstawiona została w nim nie tylko jako kobieta niezwykła w czasie I Wojny Światowej ale też jako wyjątkowy naukowiec. Otrzymała dwie nagrody Nobla, pierwszą 1903r w dziedzinie fizyki. drógą natomiast 1911r w dziedzinie chemii.

Wykład drugi prowadzony przez Prof.dr.hab.inż Jacka Kijeńskiegopt "świat według chemii", miał nam udowodnić,że chemia otacza nas wszędzie i to juz od pierwszych chwil poczęcia. Wykładowca tłumaczył działania różnych hormonów, które mają wpływ na nasze życie.

Trzeci wykład zatytułowany był "Maria Skłodowska Curie a sprawa polska na arenie międzynarodowej" wygłoszony został przez dr Anne Pachowicz, która przybliżyła nam wątek biograficzno-historyczny z okresu I Wojny Światowej z udziałem Marii Skłodowskiej-Curie. Zostały w nim podkreślone cechy; niezłomności,zawziętości,pracowitości i uczynności Marii.

Czwarty wykład prowadzony był przez zbsolwenta III LO dr.Janusza Ligęzę i nosił tytuł " Sygnalizacja molekularna-mechanizm". Wykład był wygłoszony w sposób bardzo naukowy,dotyczył biochemii.

Sesja była bardzo interesująca.Dzięki takim wykładą możemy poszerzyć nasze horyzonty,niecodziennymi informacjami z nauk świata.

Magda Michońska kl.IV TD