A A A

Co roku 9 maja obchodzimy Dzień Europy. Jest to święto pokoju i jedności w Unii Europejskiej.
Dzień Europy upamiętnia 9 maja 1950 r., kiedy to minister spraw zagranicznych Francji - Robert Schuman wygłosił deklarację, która legła u podstaw integracji europejskiej. Schuman przedstawił ideę współpracy politycznej w Europie służącej zapewnieniu trwałego pokoju między narodami europejskimi. Deklaracja ta jest obecnie uważana za fundament Unii Europejskiej.

W tym roku, w kontekście Europejskiego Roku Młodzieży, szczególny nacisk położono na rolę, jaką odgrywa europejska młodzież w budowaniu lepszej przyszłości. Dlatego też ogłaszamy w naszej szkole „TyDzień Europy”, podczas którego odbędą się różne wydarzenia online dla wszystkich uczniów.
Od czwartku 19 maja, aż do 26 maja na stronie internetowej szkoły będą pojawiały się różne quizy, ankiety i konkursy online dotyczące Europy i Unii Europejskiej, w których może wziąć udział każdy uczeń ZSEG. Najbardziej aktywni uczniowie otrzymają nagrody.
Pierwsze zadanie do wykonania można znaleźć pod poniższym linkiem (krzyżówka online Europa - moje miejsce na ziemi):
https://wordwall.net/pl/resource/32584159/wiedza-o-spo%c5%82ecze%c5%84stwie/europa-moje-miejsce-na-ziemi
Wygrywa osoba z najlepszym wynikiem.

Małgorzata Krzemińska
Starszy Ambasador programu EPAS w ZSEG