A A A

Ogłaszamy nabór uzupełniający kandydatów na zagraniczne praktyki zawodowe w ramach projektu „Staż zawodowy w Hamburgu drogą do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie” realizowanego w ramach Programu Erasmus+ (sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe (nr projektu: 2021-1-PL01-KA122-VET-000020683).
Planowany termin mobilności (pobytu w Hamburgu): 28.08.2022 - 16.09.2022. (wyjazd z Tarnowa 26.08.2022).
Prosimy o zgłaszanie się do p. Jolanty Erazmus do dnia 20.05.2022 r.