ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A


W dniach 12-13 października 2011 roku będziemy gościli w naszym mieście i naszej szkole uczniów z Galili High School z Kfar Sava wraz z Dyrekcją, nauczycielami i rodzicami. Spotkanie jest możliwe dzięki uczestnictwu naszej młodzieży (75 osób) z opiekunem Józefem Parysem w realizacji projektu edukacyjnego „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

Spotkanie jest częścią realizowanego od 2007 roku przez szkoły tarnowskie projektu - "Bliżej Siebie", którego celem jest koordynacja i organizacja spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej w polskich szkołach. Koordynatorem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast w naszym regionie MCDN ODN w Tarnowie (Janusz Żak - koordynator regionalny projektu; Arkadiusz Nalepka - koordynator projektu na Miasto Tarnów). Projektowi towarzyszą również warsztaty edukatorskie organizowane dla nauczycieli polskich przez The International School for Holocaust Studies przy Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. W projekcie uczestniczą czynnie 3 szkoły tarnowskie: I LO, II LO oraz ZSE-G w Tarnowie. Dotąd zorganizowanych zostało łącznie 6 spotkań. (II LO - 3 spotkania; Gimnazjum nr 2, VI LO, I LO - po 1 spotkaniu). Przebieg spotkania jest każdorazowo ustalany przez nauczyciela z Polski z nauczycielem-przewodnikiem po stronie izraelskiej.

Do uczestnictwa w tym projekcie został zaproszony w roku szkolnym 2010/2011 nauczyciel historii Józef Parys wraz z młodzieżą działających w poprzednich przedsięwzięciach. Tuż przed spotkaniem polsko-izraelskim uczestniczy w przygotowaniu poprzez pocztę elektroniczną, spotkania pozalekcyjne z nauczycielem przygotowującym 75 osób z klas drugich, trzecich oraz czwartych. Prowadzący działania ze strony Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w celu dobrego przygotowania do spotkania uczestniczył wraz z 20 nauczycielami z całej Polski w seminarium w Jerozolimie w Izraelu dotyczącym nauczania o Holokauście – Zagłady, zorganizowanym w dniach od 4 do 17 czerwca 2011 roku przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji z Warszawy.

 

Poniżej zamieszczmy program spotkania

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ

I IZRAELSKIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ

EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH

IM. JÓZEFA  PIŁSUDSKIEGO W TARNOWIE

 

 12 PAŹDZIERNIK 2011 ROKU – 13 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

  

12 październik 2011 roku – ŚRODA

 

1. 1700 – Przywitanie gości, nauczycieli i młodzieży izraelskiej i nauczycieli w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa  Piłsudskiego w Tarnowie (ul. Gen Józefa Bema 9/11, Tarnów)

- Dyrektor ZSEG – mgr Jerzy Feret

- Dyrektor Galili High School Kfar Sava

- Zaproszeni goście

- Koordynator projektu – mgr Józef Parys

2. Prezentacja miast – szkół

- Tarnów (Polska)

- Kfar Sava (Izrael)

3. Prezentacja działań w ramach projektu Comenius – Tarnów (Polska) – ukazanie umiejętności współdziałania z szkołami z Unii Europejskiej. Przedstawienie finalnego produktu projektu Comenius

4. Prezentacja filmu nakręconego na podstawie spektaklu przygotowanego przez polską młodzież „Dziewczynka z ulotkami”

5. Korytarz szkolny: wystawa z Instytutu Pamięci Narodowej z Krakowa dotycząca:

"Polacy Ratujący Żydów w czasie Zagłady. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w Małopolsce w latach 1939-1945" Wystawa zostanie udostępniona przez rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Wystawa znajdzie się na terenie naszego miasta bezpośrednio po ekspozycji jej zawartości w Brukseli.

"Fotografie, relacje i dokumenty ukazujące życie Polaków i Żydów pod okupacją niemiecką, a także pomoc Polaków ratujących Żydów w Małopolsce w czasie Zagłady składają się na tę ekspozycję. Przybliża ona sylwetki Polaków, mieszkańców Małopolski, którzy w latach 1939-1945 ryzykując własnym życiem, pomagali ludności żydowskiej uniknąć śmierci z niemieckich rąk.

6. Prezentacja filmu pt.: „Rodzina Ulmów” na terenie szkoły dla grupy izraelskiej

7. Spotkanie w grupach młodzieży izraelskiej i polskiej. Czas na rozmowy pomiędzy młodzieżą izraelską i polską. Gry z młodzieżą izraelską.

8. Pożegnanie grupy izraelskiej –  koniec dnia pierwszego.

Żydowskie Święto Szałasów (KUCZEK)

 

13 października 2011 roku – CZWARTEK

1. 815 - 915 Warsztat młodzieży izraelskiej i polskiej w budynku MCDN ODN Tarnów (ul. Nowy Świat 30) – warsztat prowadzą polscy nauczyciele (j. polski, historia, j. angielski przy pomocy językowców)

Część 1: podzielenie na grupy robocze, Wyjaśnienia... - 5 minut,

Cześć 2: praca warsztatowa - 30 minut,

Cześć 3: Podsumowująca sesja - 10 minut.

Tekst „CAMPO DI FIORI”

2. 900 – 930 Pokaz tańców

- Polska grupa – POLONEZ

- Izraelska grupa – HORA

3. 930 – 1100 Wyjście na cmentarz. Prace porządkowe młodzieży polskiej i izraelskiej

4. 1100 – 1300 Przemarsz na ul. Wałową pod tablicę pamiątkową poświęcona pierwszej ofierze Zagłady w Tarnowie. Przejście pod pozostałości synagogi (BIMA) znajdującej się przy Placu Rybnym.

5. 1300 – 1430 Czas wolny na rynku tarnowskim na posiłek i integracje młodzieży izraelskiej i polskiej.

6. 1500 – 1630 Wyjazd do Zbylitowskiej Góry

Ceremonia pamięci w Zbylitowskiej Górze (LAS BUCZYNA) poświęcona ofiarom Zagłady i pomordowanym polskim patriotom (harcerze, duchowni)

Godz. 1500 – 1630Pomnik upamiętniający pomordowaną ludność żydowską miasta Tarnowa:

- Oficjalne wystąpienia

- Uroczystość pamięci poświęcona pomordowanej ludności żydowskiej z miasta Tarnowa oraz polskich patriotów (duchownych, harcerzy)

- Złożenie wieńców i wiązanek

- Hymn państwowy Polski i Izraela

koordynator projektu: Józef Parys