ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

 

 

W roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych kontynuuje realizację projektu

„Modernizacja kształcenia zawodowego  w Małopolsce"

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 Podniesienia atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego.

Liderzy projektu: Województwo Małopolskie i Urząd Marszałkowski Województwa  Małopolskiego

Partnerem projektu jest: POWIAT TARNOWSKI

 

Celem tego projektu jest wzmocnienie szkolnictwa zawodowego w regionie, skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy oraz poprawa społecznego wizerunku szkół zawodowych.

 

Tu znajdziesz dokładne informacje o projekcie: http://www.zawodowamalopolska.pl

 

Szkolni liderzy projektu: Grażyna Łątka i Agnieszka Jarzwiec

 

Oferta kursów dostępnych dla uczniów w bieżącym roku szkolnym:

- matematyka z wykorzystaniem technik informatycznych 4 grupy

- język angielski branżowy  2 grupy

- język niemiecki branżowy 2 grupy

- kurs baristów 1 grupa

- kurs barmański 2 grupy

- obsługi kas fiskalnych 2 grupy

- obsługa księgowości małej firmy 2 grupy.

 

Zajęcia są dla uczniów nieodpłatne. Każdy uczeń w cyklu nauczania może skorzystać z dwóch form wsparcia w ramach projektu.

 

Zapisy na kursy przyjmowane są codziennie przez liderów szkolnych. Rekrutacja trwa do 23 września 2011 r.

Regulamin uczestnictwa w projekcie dostępny jest tutaj: REGULAMIN