110 braz
   REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2022/2023   
    sekretariat młodzieżowy czynny w godz.:  8:00 - 15:00, tel. 14 636 10 77, wew. 26    
A A A

Dnia 8 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli kilku tarnowskich szkół średnich: II Liceum Ogólnokształcącego, IV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych z Dyrektorem Domu Maklerskiego BDM S.A. oddział Tarnów - Panem Janem Kiełbasą.

Wszyscy Ci uczniowie należą do Tarnowskiego Centrum Młodych Inwestorów, którego celem jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży poprzez popularyzację wiedzy o rynku kapitałowym oraz naukę praktycznego podejmowania decyzji inwestycyjnych na giełdzie papierów wartościowych.
Tym razem spotkanie odbyło się za pomocą platformy ZOOM. Tematem prelekcji był: Rynek kapitałowy w Polsce. Dyrektor domu maklerskiego udzielał młodzieży cennych wskazówek dotyczących podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz doradzał im jak opanować emocje związane z inwestowaniem własnych pieniędzy. Mamy nadzieję, że skorzystają z nich podczas inwestowania na wirtualnej giełdzie a także w przyszłości.