ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A


W dniu 1 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie realizacji projektu Comenius Life-Long Learning pt. „Chcę opowiedzieć ci bajkę…”, w którym uczniowie i nauczyciele pracowali od września 2009 roku. Finał prac połączony został z prezentacją projektowych produktów i rozdaniem certyfikatów.

Uczestnikom projektu towarzyszyła Dyrekcja Szkoły oraz przedstawiciele uczniowskiej społeczności z Samorządu Szkolnego. W tym ważnym wydarzeniu wzięli również udział goście szczególni – Pani Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa Krystyna Latała oraz wizytator Kuratorium Oświaty delegatury w Tarnowie Pani Lidia Głowacka.

 

 

Spotkanie rozpoczęła prezentacja multimedialna. Przypomniano zasadnicze cele, które od początku towarzyszyły projektowym pracom:

„Udział w projekcie ma stworzyć młodzieży naszej szkoły możliwość spełnienia swych, często ukrywanych, artystycznych ambicji, rozwoju posiadanych talentów, wyrażenia w nowoczesnej i artystycznej formie własnej diagnozy otaczającego ją świata, wypowiedzenia lęków, obaw związanych ze współczesnymi zjawiskami w społeczeństwie. Równocześnie ma to być wspólne poszukiwanie odpowiedzi, w jaki sposób można rozwiązywać problemy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, które w sposób szczególny dotykają ludzi młodych, jak unikać pojawiających się zagrożeń.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na wartość zespołowego działania, w którym wkład każdego z uczestników składa się na najlepszą jakość całości. Jest to istotne i bardzo potrzebne w czasie skrajnego indywidualizmu, niepozwalającego często na wzajemne zrozumienie, pomoc czy współpracę.

Następnie przedstawiony został przebieg projektowych działań trwających przez dwa lata. Obejmowały one przede wszystkim pracę nad produktami, bowiem każdy z uczestników międzynarodowego projektu opracował w nowoczesnej formie uaktualnioną w stosunku do realiów XXI wieku wersję bajki, bazując na tekstach z narodowej lub międzynarodowej literatury i tradycji. Na początku cała praca odbywała się w mowie ojczystej każdego uczestnika projektu, a następnie zostanie przetłumaczona na język angielski. Końcowym produktem, który przedstawił każdy partner, był cyfrowy dysk wizualny – płyta DVD (dramatyzacja bajki), dysk dźwiękowy – płyta CD (narracja bajki) i wielojęzyczna książka. Projekt jednak to także poznawanie młodych ludzi z różnych krajów, a także ich tradycji, kultury i obyczajów. Temu służyły spotkania w krajach biorących udział w pracach. Podczas podsumowania przypomniano wizyty w Turcji, Rumunii, Bułgarii, a także czas, gdy uczestnicy projektu gościli w naszej szkole w dniach 26 – 30.04.2010 roku.

Po wspomnieniach dotyczących prac projektowych, nawiązanych przyjaźni, kontaktów nastąpił czas na prezentację produktów. Zaproszeni goście i uczniowie obejrzeli fragmenty przedstawienia „Dziewczynka z ulotkami”, wysłuchali części przygotowanego słuchowiska radiowego, a także otrzymali wydaną w ramach projektu książkę, zawierającą bajki z poszczególnych krajów w językach narodowych i w języku angielskim. Wszyscy jednak najbardziej oczekiwali na premierę filmu „Dziewczynka z ulotkami”. Jak podkreślali uczniowie, praca w całym projekcie, ale szczególnie praca nad filmem nauczyła ich, jak wiele elementów trzeba, by powstało dzieło rzeczywiście interesujące – scenariusz, reżyseria, gra aktorska, montaż, muzyka… Przypominali, że był to czas uczenia się trudnej umiejętności współpracy i współodpowiedzialności za każdy element, a równocześnie końcowy efekt.

Film spotkał się z wielkim uznaniem. Zabierając głos, Pani Prezydent Krystyna Latała podkreśliła nie tylko wielkie wzruszenia, jakich dostarczył jej pokaz, ale również aktorstwo uczniów, profesjonalizm zdjęć, montażu, doboru muzyki. Zwróciła tym samym uwagę na wielką pracę głównych autorów filmu, nauczycieli – Pawła Stanka i ks. Macieja Góraka.

Po tych chwilach wzruszeń Pani Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa Krystyna Latała wręczyła certyfikaty udziału w projekcie. Otrzymali je prowadzący projekt nauczyciele: Magdalena Borszowska, Anna Gąsior, ks. Maciej Górak, Anna Linard, Małgorzta Krzemińska, Paweł Stanek, a także uczestniczący w nim uczniowie, zarówno ci, którzy przygotowywali samą bajkę: Marcin Biedroń, Bartek Bator, Bartek Fidowicz, Martyna Czosnyka, Agnieszka Czupryna, Karolina Łabno, Maciej Motyka, Natalia Nędza, Jolanta Plebanek, Kinga Serwin, Dominik Sikora, Katarzyna Sitko, Sylwia Szpisak, Natalia Taraszka – jak i ci uczestniczący w innych projektowych pracach. Na zakończenie certyfikat został wręczony pani wicedyrektor Magdalenie Naleźny – głównemu koordynatorowi projektowych prac. Pani Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa Krystyna Latała podkreśliła szczególne zadania koordynatora w prowadzeniu projektu, a także raz jeszcze zwróciła uwagę na rolę projektów w pracy szkoły i w tworzeniu atrakcyjnej formy zdobywania wiedzy dla uczniów.

Na zakończenie serdecznie podziękowania skierowane zostały do Całej Dyrekcji Szkoły za pomoc w realizacji projektowych zadań.