ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Zasady działania wolontariatu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
Jan Paweł II

 

Plan pracy WOLONTARIATU 

N a s z e    d z i a ł a n i a:

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

rok szkolny 2019/2020

A k c j e  c h a r y t a t y w n e:

Pomóżmy świętemu Mikołajowi dotrzeć na Kresy

Akcja MIŚ