ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A


Dnia 20 stycznia 2011 roku członkowie naszego Koła Turystycznego działającego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. J. Piłsudskiego  wraz z opiekunami państwem Anną i Michałem Smoleń pojawiło się na stacji PKP o 720 (oczywiście punktualnie) z zamiarem pokonania wyznaczonej trasy. Trasa LX Zimowego Złazu Turystów wiodła z Kłokowej przez Słoną Górę (403 m), następnie Porębę Radlną, Zawadę, Górę św. Marcina (384 m)do Tarnowa.

Celem złazu było zapoznanie uczestników z historią Powstania Styczniowego i jego związków z Tarnowem, przypomnienie rocznicy wyzwolenia Tarnowa spod okupacji hitlerowskiej, poznanie Ziemi Tarnowskiej w zimowej szacie (niestety widzieliśmy tylko błoto na butach).

Jadąc pociągiem (zaledwie jedną stację) ogrzewaliśmy się i rozmawialiśmy.

Po dotarciu na stacje w Kłokowej ruszyliśmy za przewodnikiem. Pogoda choć mroźna nie była w stanie zatrzymać naszej grupy. Idąc przez pola, łąki, czasem leśnymi ścieżkami, a niekiedy poboczami drogami, podziwialiśmy piękno ziemi tarnowskiej.  Atmosfera była wspaniała, uśmiech nie znikał z naszych ust… Śmiech towarzyszył nam przez cała drogę.

Na zakończenie, około godziny 1230 (zmarznięci) spotkaliśmy się wraz ze wszystkimi uczestnikami wędrówki na Starym Cmentarzu w Tarnowie przy Pomniku- Mogile Powstańców z 1863 roku, gdzie uczciliśmy poległych modlitwą. Każdej grupie wręczono pamiątkowy dyplom uczestnictwa, kończąc tym LX Zimowy Złaz Turystów „Góra św. Marcina”.

1 TD Karolina Stępek

1 TD Natalia Stępek

1 TD Anna Galas