ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W· roku szkolnym 2010/2011 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych przystępuje do projektu·„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 Podniesienia atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego.

Liderzy projektu: Województwo Małopolskie i Urząd Marszałkowski Województwa· Małopolskiego

Partnerem projektu jest: POWIAT TARNOWSKI

 

Celem tego projektu jest wzmocnienie szkolnictwa zawodowego w regionie, skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy oraz poprawa społecznego wizerunku szkół zawodowych.

 

Grupy uczniów i zajęcia· proponowane do realizacji w ramach rozpoczynającego się projektu:

 

I rok realizacji projektu wrzesień - grudzień· 2010 r.

• matematyka z wykorzystaniem technik informatycznych – 40 uczniów

• język obcy branżowy – 30 uczniów

• kurs baristów – 20 uczniów

• kurs barmański – 10 uczniów

Oferta kursów na lata 2011 – 2013 zostanie przedstawiona w styczniu 2011 r.

Informacje o regulaminie rekrutacji i kwalifikowaniu uczniów na zajęcia można uzyskać od szkolnych liderów projektów:

Pani Grażyny Łątki i Pani Agnieszki Jarzwiec.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.