szkoła
A A A

Dnia 13 czerwca 2019r. 5-osobowa drużyna z Klubu Europejskiego w składzie: P.Ptak, K.Świerczek, P.Bieleński, K.Rudny, P.Kozioł  pod opieką pani Małgorzaty Krzemińskiej wzięła udział w Wirtualnym Festiwalu Internetowym z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Uchodźcy – święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Wirtualny Festiwal był interaktywną formą, w której zespoły uczniowskie z różnych miejscowości z całej Polski uczestniczyły we wspólnej grze online dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami. Festiwal  składał się z 6 krótkich zadań, mających na celu przeanalizowanie zjawiska uchodźstwa pod kątem przyczyn, skutków i wyzwań oraz podjęcia rozmowy o problematyce tych procesów, w atmosferze wzajemnego szacunku.

Opiekun drużyny
Małgorzata Krzemińska