A A A

Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 im. Jana Kilńskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu są organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego poświęconego Janowi Kilińskiemu „Zwykli ludzie wielkimi bohaterami”. Patronat nad Konkursem objęli:

• Dolnośląski Kurator Oświaty
• Dyrektor Departamentu Edukacji we Wrocławiu
• Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej
• Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
• „Nowiny Rzemieślnicze” – Biuletyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej
• „Odkrywcy” – miesięcznik wydawany przez Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych
Wsparcia merytorycznego udzieli:
• Katarzyna Kulpa – artysta malarz, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu
• Iwona Kurowska – artysta muzyk
• Małgorzata Michniak – artysta plastyk
• Robert Syta – konsultant Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
• Bożena Święch – doradca metodyczny – Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsca
• w kategorii – praca literacka Joanna Michoń z klasy III TM
• w kategorii  - praca plastyczna Wiktoria Chrostek z klasy II TE
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM! UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ WE WRZEŚNIU.

M. Szuba, M. Marszalska