A A A
Informujemy, że dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę i zdali egzaminy z dwóch kwalifikacji będą wydawane w sekretariacie młodzieżowym, w piątek 24 maja 2019 r. od godz. 10:00.