A A A

Dnia 11 kwietnia 2019 roku najlepsi inwestorzy – uczniowie z pięciu tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych w Tarnowie, należący do Tarnowskiego Centrum Młodych Inwestorów spotkali się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych.
Celem spotkania była rozgrywka finałowa w  Międzyszkolnym Konkursie Menedżerskim. Konkurs objęty został Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Tarnowa.

Organizatorami Konkursu Menedżerskiego byli:
•    Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie – reprezentowany przez Pana Jerzego Fereta we współpracy z Panią Marzeną Malec-Witek i Panią Małgorzatą Migdułą
•    Dom Maklerski BDM S.A. Oddział w Tarnowie - reprezentowany przez Dyrektora Punktu Obsługi Klienta - Pana Jana Kiełbasę;
•    Firma BMP Profesional Consulting – reprezentowana przez właścicielkę Panią Barbarę Miękinę-Pikul

W konkursie rywalizowali uczniowie następujących szkół ponadgimnazjalnych:
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie
- II  Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie
- IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania uczniów tematyką inwestowania na polskim rynku kapitałowym oraz sprawdzenie  umiejętności podejmowania przez młodzież decyzji związanych z zarządzaniem swoim kapitałem w zmieniających się warunkach makroekonomicznych w Polsce.

Konkurs składał się z trzech etapów:
Etap I – Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
Etap II - Quiz wiedzy ekonomiczno-giełdowej
Etap III – Gra inwestycyjna

Członkami Komisji Konkursowej byli:
• Pan Marcin Pawłowski – Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa
• Pan Jan Kiełbasa - Dyrektor POK oddział w Tarnowie Domu Maklerskiego BDM S.A.
• Pani Barbara Miękina-Pikul – właścicielka Firmy BMP Profesional Consulting

Obecność tych fachowców umożliwiła profesjonalną ocenę odpowiedzi uczestników konkursu.

W wyniku zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:                                                           
I miejsce - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie – 2500 zł
II miejsce - II Liceum Ogólnokształcące – 1500 zł    
III miejsce - IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie – 1000 zł     
IV miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie – atrakcyjne nagrody rzeczowe
V miejsce -  Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie – atrakcyjne nagrody rzeczowe

Sponsorami nagród w konkursie byli:
• Urząd Miasta Tarnowa - Prezydent Miasta Tarnowa Pan Roman Ciepiela we współpracy z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego – nagrody pieniężne za I, II i III miejsce (łączna kwota 5000 zł) oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe
• Dom Maklerski BDM S.A. - atrakcyjne nagrody rzeczowe

Zobacz zdjęcia