110 braz
   REKRUTACJA  NA  ROK  SZKOLNY  2022/2023   
    sekretariat młodzieżowy czynny w godz.:  8:00 - 15:00, tel. 14 636 10 77, wew. 26    
A A A

Za nami V edycja powiatowego konkursu historycznego poświęconego Józefowi Piłsudskiemu, Patronowi naszej szkoły.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego.

Patronat nad konkursem objęli:
Posłanka na Sejm RP Urszula Augustyn,
Prezydent Miasta Tarnowa,
Instytut Pamięci Narodowej,
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej,
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie.
Sponsorami nagród byli:
FIRMA HORTAT
WYDAWNICTWO ARCANA
Patronat medialny nad V Powiatowym Konkursem Wiedzy o Józefie Piłsudzkim pełniło Radio RDN Małopolska.
W ocenie prac pomagali nauczyciele z II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, a także pracownicy Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Zmagania konkursowe odbywały się na trzech poziomach edukacyjnych:

- szkoły podstawowe - konkurs recytatorski, praca plastyczna,
- szkoły gimnazjalne - konkurs recytatorski, test wiedzy,
- szkoły ponadgimnazjalne - konkurs recytatorski, praca literacka, test wiedzy o Józefie Piłsudskim.
W ramach konkursu recytatorskiego uczniowie mogli zaprezentować utwór liryczny lub fragment prozy o tematyce historycznej lub niepodległościowej.
W części plastycznej uczestnicy wykonali dowolną techniką plakat, na którym centralną postacią był Józef Piłsudski. Napisanie pracy literackiej związane było z biografią Józefa Piłsudskiego lub wydarzeniami i postaciami tego okresu.
Konkurs we wszystkich kategoriach cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 190 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Tarnowa i powiatu tarnowskiego..

Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody i dyplomy, które odebrali osobiście w trakcie uroczystości podsumowania konkursu w dniu 15.03.2018 roku o godzinie 12.00. Informacja o ich sukcesie została zamieszczona na stronie internetowej: www.zseg.tarnow.pl.
Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród laureatom wzbogaciła sesja historyczna poświęcona Józefowi Piłsudskiemu, którą uświetniły wykłady dr Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej z PWSZ w Tarnowie, dr Rafała Opulskiego z IPN w Krakowie, płk. rezerwy Alfreda Kabaty ze Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej.

W atmosferę wspólnego świętowania, laureatów konkursu wprowadziła, muzyka w wykonaniu pani Katarzyny Kołodziej – skrzypce.
W trakcie uroczystości zostało podpisane przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych porozumienie o współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej.
Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego będą współpracować ze sobą w celu:popularyzowania w środowisku szkolnym działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej młodzieży szkolnej;
• wspierania wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie młodzieży
w szacunku do ideałów ojczystej historii;
• podejmowania działań zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji oręża polskiego;
• integrowania środowiska żołnierzy rezerwy i młodzieży szkolnej.

Na finałowej gali obecni byli laureaci, ich nauczyciele, a także rodzice, którzy raz jeszcze mogli wysłuchać najlepszych wykonawców w kategoriach: recytacja i śpiew, a także podziwiać najciekawsze prezentacje multimedialne.
Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych mgr Jerzego Fereta oraz przedstawicieli jednego ze sponsorów: pułkownika rezerwy Alfreda Kabata i porucznika Radosława Gądka ze Związku Oficerów Rezerwy RP.

Organizatorem i opiekunem bieżącej edycji konkursu jest mgr Anna Pojedyniec – nauczyciel języka polskiego i historii ZSEG w Tarnowie. W ciężkiej pracy organizacyjnej wspierali ją pozostali nauczyciele języka polskiego ZSEG.

ZOBACZ ZDJĘCIA