ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Urząd Miasta Tarnowa zaprasza do udziału w konkursie "Tarnowski Junior Biznesu". Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedstawienie biznesplanu na własną działalność gospdarczą w formie psemnej oraz w formie prezentacji wiedo, zgodnie z Regulaminem konkursu.
Osoby chętne do udziału w konkursie proszone są o zgłaszanie się do p. B. Sowińskiej-Pochroń do dnia 20 lutego 2019 r.