ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Dnia 29.01.2019r. w gablocie projektu Erasmus+ „Get in Shape for Europe” (na I holu koło sali 115) zostały wywieszone listy uczniów zakwalifikowanych do wyjazdów na szkolenia międzynarodowe do Bułgarii i Włoch oraz lista rezerwowa.
Przypominamy zakwalifikowanym uczniom o obowiązkowym posiadaniu  Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

Małgorzata Krzemińska
Szkolny Koordynator projektu