ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego do wzięcia udziału w V POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM.
Konkurs odbędzie się na trzech poziomach edukacyjnych:
- szkoły podstawowe - konkurs recytatorski, praca plastyczna (regulamin)
- szkoły gimnazjalne - konkurs recytatorski, test wiedzy o Józefie Piłsudskim (regulamin)
- szkoły ponadgimnazjalne - konkurs recytatorski, praca literacka, test wiedzy o Józefie Piłsudskim (regulamin)

PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI:
Posłanka na Sejm RP Urszula Augustyn,
Prezydent Miasta Tarnowa,
Instytut Pamięci Narodowej,
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej,
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie.
Patronat medialny: RDN Małopolska
Nasi sponsorzy:
Firma HORTAR
Wydawnictwo ARCANA