ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do wyjazdów na spotkania międzynarodowe do Bułgarii i Włoch są proszeni o wyrobienie dla siebie w trakcie ferii zimowych Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego  (EKUZ). Jeżeli ktoś posiada już taką kartę, proszę sprawdzić jej datę ważności (karta jest ważna 1 rok) i ewentualne wyrobić nową. Karta ta jest jednym z dokumentów potrzebnych do wyjazdu.
Jednocześnie przypomina się, że każdy uczeń wyjeżdżający poza granice kraju ma obowiązek posiadania ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

Szkolny Koordynator projektu
Małgorzata Krzemińska