ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Dnia 11 stycznia 2019 roku grupa  uczniów naszej szkoły wzięła udział w LXVIII Zimowym Złazie Turystów na Górę św. Marcina. Opiekunami grupy były: pani Małgorzata Krzemińska i pani Magdalena Borszowska. Rajd rozpoczęliśmy na przystanku na ulicy Narutowicza w Tarnowie, gdzie spotkaliśmy naszego przewodnika – pana Stanisława Kornasia i z tego miejsca udaliśmy się autobusem do Skrzyszowa.

Ze Skrzyszowa szliśmy zielonym szlakiem podziwiając zimowe krajobrazy podczas gdy pan przewodnik  zapoznał uczestników z historią Powstania Styczniowego i  jego  związków z Ziemią Tarnowską. Zmierzaliśmy w kierunku Zawady na górę świętego Marcina. Wędrowaliśmy przez las Kruk, w którym w latach 1941-42 funkcjonariusze gestapo, SS i policji hitlerowskiej dokonywali masowych egzekucji więźniów, przywożonych głównie z więzienia w Tarnowie. Zginęło tu około 400 osób. Zatrzymaliśmy się przy pomniku upamiętniającym pomordowanych w czasie II wojny światowej by zmówić krótką modlitwę. Po długim marszu w śniegu po kolana, bitwach na śnieżki i przeprawach przez zaspy doszliśmy do miejscowości Zawada. Zatrzymaliśmy się w drewnianym kościołku św. Marcina z XV wieku i przeszliśmy na górę św. Marcina pod pomnik zamordowanych Polaków w 1939r. Następnie pomaszerowaliśmy na Stary Cmentarz w Tarnowie, gdzie wszyscy uczestnicy złazu zostali obdarowani okolicznościowymi znaczkami,  gorącą herbatą i słodkościami. A przy Pomniku- Mogile Powstańców  z  1863 r. odbyła się krótka uroczystość upamiętniająca poległych żołnierzy walczących w Powstaniu Styczniowym 1863 roku. Po niej rajd został zakończony.
W rajdzie uczestniczyli uczniowie z klas: 1 TD, 2 TE, 1 TE.

Zobacz zdjęcia

Opiekun Koła Historyczno-Turystycznego
Małgorzata Krzemińska