slajd2019

A A A

Wyniki rekrutacji uczniów na wyjazd w ramach projektu PO WER będą ogłoszone w czwartek 20 grudnia 2018 r. Lista zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa będą wywieszone w gablocie obok sali 215.