ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Nasza uczennica – Dominika Tabor z klasy IV TE - 12 grudnia 2018 r. odebrała w czasie XXI Forum Organizacji Pozarządowych w Krakowie nagrodę „Amicus Hominum”. Nagroda ta przyznawana jest osobom fizycznym, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który przyznaje nagrody w 5 kategoriach. W tym roku po raz pierwszy wręczono nagrodę w kategorii „Inicjatywa młodych”. Właśnie do tej nagrody nominowana była Dominika i to ona ją otrzymała. W uzasadnieniu przyznania tego zaszczytnego wyróżnienia napisano: Za pełną pasji i zaangażowania działalność społeczną, podejmowanie i włączanie się w liczne akcje charytatywne, w tym inicjatywę „Pomóżmy świętemu Mikołajowi dotrzeć na Kresy”. Za oddanie, wrażliwość, umiejętność godzenia ról ucznia i społecznika oraz propagowanie wśród rówieśników idei młodzieżowego wolontariatu.
Cieszymy się z tego wyróżnienia, serdecznie gratulujemy Dominice, wierząc, że i w naszej szkole, a potem jako jej absolwentka z jednakowym zaangażowaniem działać będzie dla dobra innych, znajdując wśród rówieśników wielu naśladowców.
ZOBACZ ZDJĘCIA

Małgorzata Skrabacz