ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak bardzo zanieczyszczona jest nasza planeta?
Kto brał udział w prelekcji, ten wie, że każdy z nas w ciągu roku produkuje około 250 kg śmieci!
Dlatego swoją proekologiczną postawą może ocalić Ziemię przed narastającą ilością odpadów.
Wystarczy że będziemy je segregować w domu, w szkole i na ulicy.

Nasza szkoła w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Rady na odpady” prowadzi
kampanię promocyjno-informacyjną na temat selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu.
* We współpracy w firmą Argo-film w Tarnowie zbieramy zużyte baterie do specjalnych pojemników.
* Cały czas zbieramy nakrętki, które przekażemy dla Jagody.
* Opracowaliśmy  ulotki  informacyjne  dla  uczniów  ze  szkół  podstawowych  na   temat:   „Nie wiesz gdzie wyrzucić?  Sprawdź jak segregować?
* Stworzyliśmy plakaty i gazetkę, aby ukształtować i utrwalić nawyki i zachowania proekologiczne wśród młodzieży nasze szkoły.  

Pamiętajmy, to od Nas zależy jak będzie kiedyś wyglądało życie na Ziemi!

Uczniowie i wychowawcy klas trzecich,      
klasa gospodarz szkoły 2 TM z wychowawcą,
Samorząd Szkolny.