ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniu 28.11.2018r w środę członkowie Klubu Europejskiego brali udział w spotkaniu warsztatowym dotyczącym problemów tolerancji, pod hasłem „Każdy z nas pięknie się różni”. Warsztaty były poprzedzone badaniem ankietowym przeprowadzonym wśród młodzieży naszej szkoły.

Po przebadaniu 70 osób i zestawieniu wyników okazało się, że nasi uczniowie są tolerancyjni wobec obcokrajowców, ludzi o innym kolorze skóry, wyznawców innych religii.  Wyniki oscylowały pomiędzy 91%, a 82% poparcia przez badanych.
Kwestię pomocy w sprawie pracy lub mieszkania dla uchodźców popiera 57% ankietowanych, ale kwestię przyjęcia uchodźców w naszym kraju popiera tylko 24%, przeciw jest 76%. Zagrożenie w przypływie emigrantów widzi 44% ankietowanych. W kwestii wyznań religijnych również okazało się, że młodzież ZSEG jest bardzo tolerancyjna i aż 81% akceptuje inne religie, i 88% uważa, że nie ma lepszych czy gorszych wyznań. 70% natomiast jest przeciwna budowie w pobliżu miejsca zamieszkania meczetu. Na pytania dotyczące par homoseksualnych, akceptację dla obecności w otoczeniu czy w szkole wyraziło 71%, ale dla wielu ankietowanych poważnym problemem jest publiczne okazywanie uczuć przez takie pary i tutaj 54% wyraźnie nie popiera takich zachowań. W trakcie spotkania warsztatowego omawialiśmy kwestie znaczenia tolerancji w naszym życiu oraz jak często i gdzie spotykamy się z dyskryminacją. Omawialiśmy tematy związane z patriotyzmem, kosmopolityzmem, ojczyzną rozumianą nie tylko jako miejsce urodzenia. Szerokiej dyskusji poddaliśmy zagadnienia związane z faszyzmem, nacjonalizmem, szowinizmem czy homofobią. Pokrótce omówiliśmy dwa najważniejsze dokumenty uchwalone przez Ogólne Zgromadzenie ONZ, a mianowicie uchwaloną 10 grudnia 1948r Deklaracje Praw Człowieka oraz ustalenia zapewniające właściwe warunki życia i rozwoju oraz poszanowanie godności dzieci – Deklarację Praw Dziecka z 20 listopada 1959r.  Efektem dyskusji są plakaty zaprojektowane i wykonane przez uczestników spotkania. Można je oglądać na hollu I piętro, gdzie są wyeksponowane. Dziękuję wszystkim biorącym udział w spotkaniu warsztatowym oraz serdecznie dziękuję grupie ankieterów z kl. II TE, która zebrała i opracowała wyniki ankiet.

pedagog szkolny Marta Zawadzka.