ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Aż 46 członków Klubu Europejskiego wzięło udział w internetowej ankiecie Eurodesku w dniach 20-23.11.2018. Ankieta była skierowana do młodych ludzi w wieku 13 – 35 lat i miała na celu odpowiedź na pytanie – jak zwiększyć dostępność informacji o mobilności międzynarodowej?
Ankietowani udzielali odpowiedzi na pytania takie jak:

• Jakiego typu informacji o mobilnościach zagranicznych poszukujesz?
• Z jakich źródeł korzystasz?
• Do kogo zwracasz się o pomoc?
Zachęcamy do korzystania z Eurodesku jako Europejskiej sieci informacyjnej dla młodzieży. Mamy nadzieję, że udział w ankiecie poszerzy wiedzę o możliwościach wyjazdów zagranicznych oraz pomoże uczniom w poszukiwaniu wymarzonych projektów w przyszłości.

Dziękujemy wszystkim za udział!