A A A

Test umiejętności językowych w projekcie PO WER dotyczącym staży w Wielkiej Brytanii odbędzie się we wtorek, 27 listopada o godzinie 14:45 (10 godzina lekcyjna) w sali 115. Obecność wszystkich kandydatów obowiązkowa.
Na rozmowy kwalifikacyjne kandydacji będą zapraszani indywidualnie na bieżąco.
Zasady puntkacji