ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Dnia 21 listopada na Cmentarzu w Tarnowie – Mościcach odbyła się uroczystość patriotyczna zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich o. w Tarnowie. Jej celem było upamiętnienie bohaterskiej obrony Lwowa, której setna rocznica przypada właśnie w tym roku.

W programie tego spotkania była Msza święta, krótki montaż słowno-muzyczny, apel poległych, złożenie wieńców oraz odsłonięcie tablic pamiątkowych na grobach obrońców Lwowa, którzy pochowani są w Mościcach. Szczególnie wzruszającym momentem było odczytanie apelu poległych oraz przedstawienie biografii 10 tarnowian, uczestników walk o Lwów, których losy związane były z powstaniem Zakładów Azotowych w Tarnowie. Obecni na uroczystości byli przedstawiciele władz miasta, stowarzyszeń patriotycznych, młodzież oraz potomkowie Orląt. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy III TM: Patrycja Broda, Agata Gąciarz, Bożena Gniadek, Angelika Wiatr pod opieką p. M. Skrabacz.