ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Klub Europejski zachęca wszystkich uczniów zainteresowanych mobilnościami międzynarodowymi, a szczególnie członków Klubu do udziału w ankiecie Eurodesku.
Eurodesk jest jedną z głównych sieci informacji młodzieżowej. Informuje o możliwościach wyjazdu na wolontariat, szkoleń, pracy i nauki za granicą. Eurodesk działa w 33 krajach Europy, a w jej skład wchodzi ponad 1000 organizacji, w tym blisko 100 z Polski.

Ich działalność związaną z informacją europejską koordynują krajowe biura Eurodesku.
Ankieta jest skierowana do młodych ludzi w wieku 13-35 lat szukających możliwości mobilności edukacyjnej oraz wymarzonych projektów międzynarodowych. Jest dostępna w 20 wersjach językowych, w tym po polsku, a jej wypełnienie zajmuje około 10 min. Kwestionariusz jest dostępny online do 25 listopada 2018r.
Spośród uczestników, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania organizator (EURODESK) rozlosuje bony pieniężne Amazon, Netflix oraz iTunes o wartości 50 oraz 25 euro.
Uczniowie mogą wypełniać ankietę w sali komputerowej 215 (u Pani Małgorzaty Migduły) w następujących terminach:
Środa (21.11.2018) – od 10.25 do 11.10 i od 12.05 do 12.50
Czwartek (22.11.2018) – od 12.05 do 15.30
Piątek (23.11.2018) – od 7.50 do 12.00