A A A

Klub Europejski ogłasza konkurs na logo projektu programu Erasmus+, “Get in Shape for Europe" (GISE)
W projekcie uczestniczy 5 szkół z:
Polski, Włoch, Rumunii, Bułgarii i  Grecji.

1. Zawartość/treść logo
Logo powinno przedstawiać nasz projekt, a więc być związane z Europą, pokazywać, że jest to projekt międzynarodowy oraz zawierać jego nazwę lub skrót..
2. Forma graficzna – dowolna.
Grafika komputerowa lub rysunek/malunek odręczny.
3. Wymagania techniczne
Logo powinno być proste, bez drobnych szczegółów, czytelne zarówno w małym rozmiarze on line, jak i w druku wielkoformatowym na plakatach.

Praca może być grupowa.
Wszystkich chętnych, zarówno uczniów biorących udział w projekcie, jak i innych mających dobre pomysły i zmysł plastyczny zapraszamy do stworzenia projektu logo.
Zgłoszenia do p. Marii Kawy, p. Małgorzaty Bystrowskiej lub p. Małgorzatay Krzemińskiej do 30 listopada.
Serdecznie ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU w konkursie!
Na zwycięzcę czeka nagroda!