ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Dnia 7 XI 2018r. odbyło się w naszej szkole spotkanie projektowe dla członków Klubu Europejskiego biorących udział w projekcie Erasmus+ „Get in Shape for Europe”.

Spotkanie przeprowadziła koordynator projektu, p. Małgorzata Krzemińska, która przybliżyła uczniom program Erasmus+, zapoznała ich z założeniami i celami projektu „Get in Shape for Europe” oraz poinformowała o finansowaniu projektu przez Unię Europejską. Przedstawiła także szkoły partnerskie z Rumunii, Bułgarii, Grecji i Włoch, terminy mobilności i plan działań Klubu Europejskiego na najbliższe miesiące, jak również zasady wyboru uczniów i udziału w zagranicznych wymianach młodzieży. Na koniec  zachęciła młodzież do aktywnego włączenia się w działania projektowe.
W spotkaniu wzięło udział 76 członków Klubu, którzy mogli zadawać pytania oraz wypełnili anonimową ankietę wstępną.

Prezentacja projektu