ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W poniedzałek 5 listopada Samorząd Szkolny i klasa 2 DH zaprosili wszystkie klasy pierwsze do wspólnej zabawy podczas tradycyjnego Chrztu Kotów. Uczniowie klas pierwszych po wykazaniu się wiedzą na temat naszej szkoły, udziale w różnorodnych konkurencjach oraz złożeniu ślubowania, zostali przyjęci w poczet uczniów szkoły. Chętni mogli również pozować do pamiątkowego zdjęcia.
ZOBACZ ZDJĘCIA