A A A

3O października Dzień Spódnicy w ZSEG.
Wszystkie osoby ubrane w tym dniu w spódnice – krótkie, długie, eleganckie i zwariowane - będą zwolnione z pytania i niezapowiedzianych kartkówek.