ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Wszyscy uczniowie, któzy zgłosili chęć wyjazdu na staże do Wielkiej Brytanii w ramach programu POWER, proszeni są o składanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 9 listopada 2018 r. Dokumenty przyjmują: p. v-ce dyrektor Agnieszka Jarzwiec, p. Małgorzata Hołda oraz p. Marzena Malec-Witek.
Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu p. Elżbieta Zięba.