A A A

Konkurs "Mam Zawód. Mam fantazję." organizowany jest w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Organizatorem Konkursu jest Województwo Małopolskie – Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Konkurs organizowany jest w partnerstwie ze szkołami zawodowymi z terenu Województwa Małopolskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego.

Celem Konkursu jest:
1. wsparcie rozwoju kształcenia zawodowego w Małopolsce,
2. sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów w poszczególnych zawodach,
3. umożliwienie uczniom szkół zawodowych konfrontacji umiejętności i wiedzy nabywanej w trakcie procesu kształcenia z potrzebami rynku pracy poprzez poddanie się ocenie merytorycznej potencjalnych pracodawców,
4. wspieranie rozwoju współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami,
5. budowanie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego wśród mieszkańców Małopolski,
6. promocja kształcenia zawodowego wśród mieszkańców Małopolski,
7. wspieranie Centrów Kompetencji Zawodowych w poszczególnych branżach poprzez działania informacyjne skierowane do mieszkańców Małopolski,
8. wspieranie rozwoju partnerstw branżowych.
Konkurs Zakąski zimne i ciepłe odbył się w ZSEG w Tarnowie w dniu 23 października 2018.
Wyniki na stronie Urzędu za dwa dni. 

mgr inż. Elżbieta Teper