ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniu 17 września 2018 r. podczas konferencji Rady Pedagogicznej odbyła się prezentacja międzynarodowego projektu Erasmus+ realizowanego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych pt.: „Get in Shape for Europe”.

Koordynator projektu, Pani mgr Małgorzata Krzemińska przedstawiła członkom Rady Pedagogicznej informacje na temat unijnego programu Erasmus+ oraz zapoznała ich z  zasadami realizowanego projektu KA 229 - Partnerskie wymiany szkół – „Get in Shape for Europe”. Przedstawiła cele projektu, czas jego trwania, szkoły partnerskie, główne działania projektowe oraz spotkania międzynarodowe. Podkreśliła też fakt, iż projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+