A A A

Dnia 20.11.2018 r. członkowie Klubu Europejskiego wzięli udział w III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Cyfrowej organizowanej przez Fundację Nowoczesna Polska. Zawody rozpoczęły się w całej Polsce o godz. 10.00. Przez godzinę młodzież odpowiadała na 50 pytań testowych jedno i wielokrotnego wyboru związanych z tematem przewodnim Olimpiady "Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania mediów".
Po weryfikacji rozwiązań Organizator (Fundacja Nowoczesna Polska) poda do wiadomości publicznej wyniki zawodów. Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Olimpiady.