ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniu 1 października 2018 r. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych zawarł porozumienie o współpracy z LIDL sp. z o.o. sp.k.
Uczniowie klasy II DH kształcący się w zawodzie technik handlowiec będą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, wizytach zawodoznawczych oraz praktykach zawodowych w sklepach „LIDL” na terenie Tarnowa.

Współpraca planowana jest na kolejne dwa lata, do kwietnia 2020 r. Realizacja tego projektu przyniesie uczniom naszej szkoły wiele pozytywnych efektów, a przede wszystkim pozwoli na poznanie przyszłych miejsc pracy.
Opiekunem projektu jest kierownik szkolenia praktycznego Grażyna Łątka.