ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W dniach 26 i 27 września 2018 r. odbyły się w ZSEG dwa spotkania informacyjne na temat projektów finansowanych przez Unię Europejską – Erasmus+ „Get in Shape for Europe” i POWER – staże i szkolenia w Wielkiej Brytanii.

Podczas spotkań szkolni koordynatorzy projektów – pani Elżbieta Zięba oraz pani Małgorzata Krzemińska zwięźle przedstawiły uczniom główne zasady i cele obu projektów oraz zachęciły do udziału. Poinformowały także uczniów o założeniu w szkole Klubu Europejskiego. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży – uczestniczyło w nich około 100 uczniów zainteresowanych projektami międzynarodowymi. Wypełniali oni ankiety, w których deklarowali swoją chęć uczestnictwa w projektach. W najbliższym czasie dostępne będą listy uczestników oraz pierwsze zajęcia w ramach prowadzonych projektów.

Zobacz zdjęcia