como crear una pagina web

haslo

A A A

Dyplomy, świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane absolwentom ZSZ nr 3 od dnia 31.08.2018 r. (piątek) od godz. 9.00 w sekretariacie młodzieżowym.

Uczniowie klas drugich i trzecich Technikum nr 3 w roku szkol. 2017/2018 otrzymają świadectwa od wychowawców w dniu 03.09.2018 r.