A A A

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą wydawane w sekretariacie młodzieżowym w dniu 25.05.2018 od godz. 10:00.