slajd2019

 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY: 17.05.2019 r. w godz. 1000 - 1400.  ZAPRASZAMY!!!

A A A

W dniu 18 kwietnia odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom cyberprzemocy. Została ona zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Tarnowie oraz dyrekcję I LO im. Kazimierz Brodzińskiego przy współudziale Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej ARKA w Tarnowie.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji miały na celu podniesienie świadomości uczniów i nauczycieli na temat współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, a w szczególności płynących z Internetu. W dyskusji wykorzystano wyniki ankiet przeprowadzonych na grupie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz rodzicach tejże młodzieży. We wnioskach końcowych padły propozycje jak mądrze i „zdrowo” korzystać z Internetu.

Zobacz zdjęcia