como crear una pagina web
A A A

W dniu 18 kwietnia odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom cyberprzemocy. Została ona zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Tarnowie oraz dyrekcję I LO im. Kazimierz Brodzińskiego przy współudziale Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej ARKA w Tarnowie.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji miały na celu podniesienie świadomości uczniów i nauczycieli na temat współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, a w szczególności płynących z Internetu. W dyskusji wykorzystano wyniki ankiet przeprowadzonych na grupie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz rodzicach tejże młodzieży. We wnioskach końcowych padły propozycje jak mądrze i „zdrowo” korzystać z Internetu.

Zobacz zdjęcia