slajd2019

 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY: 17.05.2019 r. w godz. 1000 - 1400.  ZAPRASZAMY!!!

A A A

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie zorganizował IV edycję konkursu historycznego poświęconego Patronowi szkoły w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

 Sponsorami nagród byli:

- Prezydent Miasta Tarnowa,
- Instytut Pamięci Narodowej,
- Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
- Panteon Narodowy w Krakowie,
- Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej,
- Tarnowska Inicjatywa Oświatowa e-ducaTIO.
- Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie.
Patronat medialny nad IV Tarnowskim Konkursem Wiedzy o Józefie Piłsudzkim pełniło Radio RDN Małopolska.

W ocenie prac pomagali nauczyciele z I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, a także pracownicy Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i Szkoły Muzycznej w Dębicy. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Tarnowa. 

Zmagania konkursowe odbywały się na trzech poziomach edukacyjnych:
- szkoły podstawowe - konkurs recytatorski, praca plastyczna,
- szkoły gimnazjalne - konkurs recytatorski, prezentacja multimedialna,
- szkoły ponadgimnazjalne - konkurs recytatorski, praca literacka, test wiedzy o Józefie Piłsudskim.
W ramach konkursu recytatorskiego uczniowie mogli zaprezentować utwór liryczny lub fragment prozy o tematyce historycznej lub niepodległościowej.
W części plastycznej uczestnicy wykonali dowolną techniką plakat, na którym centralną postacią był Józef Piłsudski.
Wykonanie prezentacji multimedialnej i napisanie pracy literackiej związane było z biografią Józefa Piłsudskiego lub wydarzeniami i postaciami tego okresu.
Konkurs we wszystkich kategoriach cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 130 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Tarnowa.
Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody i dyplomy, które odebrali osobiście w trakcie uroczystości podsumowania konkursu w dniu 23.03.2018 roku o godzinie 12.00. Informacja o ich sukcesie została zamieszczona na stronie internetowej: www.zseg.tarnow.pl.
Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród laureatom uświetnił wykład tematyczny wygłoszony przez dr Elizę Krzyńską-Nawrocką z PWSZ w Tarnowie pt.: Patriotyzm – czym się je i jak smakuje? W atmosferę wspólnego świętowania, laureatów konkursu wprowadziała muzyka z filmu "Miasto 44" w wykonaniu pani Katarzyny Kołodziej – skrzypce i pani Julii Honkisz – wokal.
Na finałowej gali obecni byli laureaci, ich nauczyciele, a także rodzice, którzy raz jeszcze mogli wysłuchać najlepszych wykonawców w kategoriach: recytacja i śpiew, a także podziwiać najciekawsze prezentacje multimedialne.
Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych mgr Jerzego Fereta, pana Artura Puciłowskiego – dyrektora tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty oraz przedstawicieli jednego ze sponsorów: pułkownika rezerwy Alfreda Kabata i porucznika Radosława Gądka ze Związku Oficerów Rezerwy RP.
Organizatorem i opiekunem bieżącej edycji konkursu była mgr Anna Pojedyniec – nauczyciel języka polskiego i historii ZSEG w Tarnowie. W ciężkiej pracy organizacyjnej wspierali ją pozostali nauczyciele języka polskiego ZSEG.
ZOBACZ ZDJĘCIA Z GALI
ZOBACZ ZDJĘCIA Z KONKURSU RECYTATORSKIEGO
ZOBACZ ZDJĘCIA ZE ZMAGAŃ TESTWYCH
ZOBACZ FILM