slajd2019

 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY: 17.05.2019 r. w godz. 1000 - 1400.  ZAPRASZAMY!!!

A A A

Wyniki fotograficznego konkursu historycznego pod hasłem: „W hołdzie niepodległej”.
W konkursie wzięło udział 48 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie.
Wyniki konkursu:
I miejsce - Wiktoria Bogula , Natalia Szatko kl. IITE
I miejsce - Gloria Marmól kl. IDH
II miejsce - Aleksandra Golema, Weronika Pytka kl. IIDH
III miejsce - Patrycja Ciochoń, Tomasz Pinas kl. IITE
Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 23 marca 2018 r. o godzinie 12:00 podczas finałowej gali IV Tarnowskiego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim.

Organizator konkursu: Anna Pojedyniec