slajd2019

 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY: 17.05.2019 r. w godz. 1000 - 1400.  ZAPRASZAMY!!!

A A A

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie oraz nauczyciele historii i języka polskiego zapraszają wszystkich laureatów, uczestników i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu miasta Tarnowa na uroczystą galę podsumowania IV Tarnowskiego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim, która odbędzie się 23 marca br. o godzinie 12.00.
Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród laureatom uświetni wykład tematyczny wygłoszony przez dr Elizę Krzyńską-Nawrocką z PWSZ w Tarnowie pt.: Patriotyzm – czym się je i jak smakuje?
Na finałowej gali zaproszeni goście, laureaci, ich opiekunowie, a także rodzice będą mogli wysłuchać najlepszych wykonawców w kategoriach: recytacja i śpiew, a także podziwiać najciekawsze prezentacje multimedialne i prace plastyczne.
ZOBACZ LISTĘ LAUREATÓW
ZOBACZ WYNIKI TESTU 

Organizatorzy: Dyrekcja ZSEG
oraz nauczyciele: Anna Pojedyniec, Krystyna Gawdzińska,
Anna Gąsior, Małgorzata Skrabacz, Maria Sienicka