ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

W ramach akcji „Nasi goście” w roku szkolnym 2017/2018 opiekunka Szkolnego Koła Naukowego „Progres” Maria Wantuch zorganizowała spotkania z:

• przedstawicielami AIP dziejącego przy PWSZ w Tarnowie,
• z z-cą dyrektora Instytutu Administracyjno – Ekonomicznego p. Barbarą Partyńską – Brzegowy,
• z posłem p. Norbertem Kaczmarczykiem,
• z przedstawicielem Urzędu Pracy w Tarnowie,      
• z radną p. Barbarą Koprowską
• z wykładowcą UE w Krakowie p. Jolantą Stanienda.
Uczniowie mieli okazję nie tylko wysłuchać Gości, ale również mogli zadawać pytania.

Organizator spotkań: Maria Wantuch