ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Złaz poświęcony jest 148 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i odbędzie się 20 stycznia 2011 r.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w Zimowym Złazie Turystów proszone są o kontakt z opiekunem Koła Turystycznego mgr Anną Smoleń w celu dokonania zapisu i wniesienia opłaty 13 zł (pamiątkowy znaczek metalowy, bilet PKP).

 

Ilość miejsc ograniczona!!!

Organizatorzy pragną przed uczestnikami Zimowego Złazu Turystów postawić następujące cele:

- zapoznanie uczestników z historią Powstania Styczniowego i jego związków z Tarnowem,
- przypomnienie rocznicy wyzwolenia Tarnowa spod okupacji,
- poznanie Ziemi Tarnowskiej w szacie zimowej,
- integracja młodzieży z różnych środowisk.

Serdecznie zapraszamy...

Opiekunowie Koła Turystycznego

mgr Anna Smoleń

mgr Józef Parys