ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

18 stycznia 2018 r. odbyło się opłatkowe spotkanie, corocznie organizowane przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich.

W Szkole Podstawowej nr 9 zgromadzili się przedstawiciele instytucji, które współpracują z Towarzystwem oraz liczne grono gospodarzy. Na spotkaniu z niekłamaną dumą i radością słuchaliśmy podziękowań kierowanych pod adresem całej społeczności Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych, szczególnie za mikołajkową akcję pomocy Polakom na Kresach. Przypieczętowaniem tych podziękowań jest pismo Pani dyrektor Zespołu Edukacyjnego z polskim językiem nauczania w Strzelczyskach – mgr Alicji Bałuch , która na ręce Dyrekcji naszej szkoły przekazała wyrazy wdzięczności za „wrażliwość, otwierającą serca dla tych, którzy potrzebują pomocy. Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra. Za pomoc i życzliwość”.

Małgorzata Skrabacz