slajd2019

 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY: 17.05.2019 r. w godz. 1000 - 1400.  ZAPRASZAMY!!!

A A A

18 stycznia 2018 r. odbyło się opłatkowe spotkanie, corocznie organizowane przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich.

W Szkole Podstawowej nr 9 zgromadzili się przedstawiciele instytucji, które współpracują z Towarzystwem oraz liczne grono gospodarzy. Na spotkaniu z niekłamaną dumą i radością słuchaliśmy podziękowań kierowanych pod adresem całej społeczności Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych, szczególnie za mikołajkową akcję pomocy Polakom na Kresach. Przypieczętowaniem tych podziękowań jest pismo Pani dyrektor Zespołu Edukacyjnego z polskim językiem nauczania w Strzelczyskach – mgr Alicji Bałuch , która na ręce Dyrekcji naszej szkoły przekazała wyrazy wdzięczności za „wrażliwość, otwierającą serca dla tych, którzy potrzebują pomocy. Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra. Za pomoc i życzliwość”.

Małgorzata Skrabacz