ekonomista rachunkowosc zywienie hotelarz
kucharz cukiernik obsluga
A A A

Dnia 14 stycznia 2018 r. dwudziestu trzech uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych wzięło udział w XXVI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której celem w tym roku było pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.

Nasi wolontariusze kwestowali w trzech tarnowskich domach handlowych: Max, Świt i Echo jak również na ulicach miasta. Na ten szczytny cel udało nam się zebrać kwotę w wysokości 9325,96 PLN.
Dziękujemy dyrekcji wyżej wymienionych placówek za otwarcie przed nami drzwi oraz wszystkim, którzy wrzucili „coś do puszki”.

Szczególne podziękowania należą się naszym dzielnym wolontariuszom:

• z klasy ITE: Weronika Mądel, Kinga Maj, Patrycja Gniozdorz, Aleksandra Szarkowicz, Joanna Swoboda, Mateusz Kiełkowski, Kacper Świerczek, Paweł Kozioł, Karol Rudny
• z klasy IITE: Izabela Cholewa, Aneta Krzos, Izabela Piątek
• z klasy IIZC: Justyna Pieczarka, Laura Kowal
• z klasy IIIDH: Aleksandra Smołucha, Weronika Kusior
• z klasy IIITM: Anita Lisowska, Kinga Wicher, Ewelina Kornaś, Mateusz Ciszek
• z klasy IVTN: Sylwia Chądzyńska, Aneta Kras, Natalia Smoter

Opieki nad młodzieżą podjęli się następujący nauczyciele: Małgorzata Bystrowska, Dominika Gwóźdź, Małgorzata Krzemińska Justyna Romańska i Anna Smoleń.

Zobacz zdjęcia